Vraag hier de info die je zoekt!

Burgemeester Vilvoorde

Vilvoorde, Zennestad in volle groei en ontwikkeling. Een stad die haar imago van oude industriestad afwerpt en steeds meer een fiere stad aan het water wordt waar het goed is om te wonen, te werken en te winkelen. Met haar forse groei is Vilvoorde de snelst groeiende stad in Vlaanderen. De stadsvernieuwingsprojecten schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Het ideale moment om ons oor te luister te leggen bij burgemeester Hans Bonte.

Hoe ziet het nieuwe Vilvoorde eruit?

“Onaantrekkelijke winkelstraten, een chaotisch stadscentrum, een Grote Markt die eigenlijk een parking was … Nee, het hart van Vilvoorde kon je tot enkele jaren geleden moeilijk gezellig of mooi noemen. De evolutie naar een totaal vernieuwd centrum is echter volop ingezet. Door te investeren in de openbare ruimte creëren we een enorme hefboom voor stadsvernieuwing. Op die manier zijn we erin geslaagd om op relatief korte termijn enkele geslaagde projecten en slimme ingrepen uit te voeren, die de kwaliteit van ons publiek domein sterk ten goede zijn gekomen.”

 

Hoe zien die ontwikkelingen er concreet uit?

“De herontwikkeling van het Vilvoordse stadscentrum is opgebouw rondom 4 sleutelwoorden die het doel van onze ambities perfect omvatten: woonstad, bereikbare stad, winkelstad en actieve stad. Deze 4 kernbegrippen vertaalden we concreet in het verder uitbouwen van het openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur, de opwaardering van verschillende woonstraten en het uitbouwen van de link met het water/Zeekanaal. Ook de winkelstraten worden grondig aangepakt, voetgangers krijgen meer ruimte in het straatbeeld en er werd volop ingezet op de creatie van publieke ruimte. Binnen enkele maanden wordt ook de nieuwe ondergrondse parking onder de verkeersvrije Grote Markt ingehuldigd. Op die manier trachten we de auto zo veel mogelijk te weren uit het straatbeeld en in ruil nieuwe pleinen en parkjes te creëren, in de hoop dat jonge gezinnen massaal voor onze stad kiezen.”

Al heel wat gerealiseerd dus?

“Fijne evoluties, al is er nog veel werk aan de winkel. De komende jaren zetten we sterk in op de vernieuwing van de stationsomgeving, die dringend aan vernieuwing toe is, en de nieuwe busterminal van De Lijn en de MIVB. Met de grondige vernieuwing van het Hanssenspark en de reconversie van historisch fabrieksgebouw wordt de stationsomgeving een aantrekkelijke woonbuurt. Maar er wordt ook vooruitgekeken naar de volgende jaren en nagedacht over de herbestemming van de CAT-site (de voormalige oude Renault-parking achter het station). Daarnaast trachten we rond het hart van de stad aan verdichting te doen via enkele ambitieuze stadsvernieuwingsprojecten zoals de 4 Fonteinen site.”

Wat eveneens opvalt, is dat het water opnieuw prominent deel uitmaakt van Vilvoorde

“Eén van de troeven van Vilvoorde is de ligging aan het water. Water is een sterke verbindende factor en we wilden het dan ook opnieuw volwaardig deel laten uitmaken van de stad, een evolutie die is ingezet met de ambitieuze ontwikkeling van “Watersite”. Deze nieuwe wijk, gelegen langsheen het Zeekanaal Brussel-Schelde en tussen de Schaarbeeklei, vormt de grens met Brussel en het stadscentrum van Vilvoorde. Deze ambitieuze gebiedsontwikkeling op een verouderde industriële zone (+/- 100 ha) kwam tot stand door een geslaagde samenwerking tussen de stad Vilvoorde, De Vlaamse Waterweg en verschillende private partijen. Onze missie? Het herontwikkelen van deze oude industriële zone met aandacht voor werken, wonen, recreatie en zorg voor het landschap. Het Kanaalpark, de 4 Fonteinen site, het Broek met de gedempte Zenne, de werking van het Zennelab en het nieuwe rusthuis Filfurdo, Riverpark, De Kruitfabriek en nog vele andere projecten geven deze voormalige industriezone een nieuwe identiteit. Door de bouw van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug wordt Watersite bovendien direct verbonden met het prachtige park Drie Fonteinen. Met het opnieuw blootleggen van de Zenne en de aanleg van tal van fiets- en wandelpaden langs deze waterloop staat het water opnieuw centraal in de beleving van de Vilvoordenaar.”

Welke ontwikkelingen staan er nog gepland?

“Er zitten nog enkele projecten in de pijplijn: de site Parmentier en de terreinen van Forges de Clabecq, de duurzame wijk Groenloo, de voormalige Asiat-site en de Electrabelsite: Bij het beoordelen van de kwaliteiten van deze nieuwe sites hechten we voornamelijk waarde aan de publieke ruimte die zij creëren. Een stad is namelijk een heterogeen gegeven: jong en oud, rijk en arm, autochtoon en allochtoon leven er samen, met het openbare domein als gemene deler. Als je de publieke ruimte kwalitatief beheert, geef je een signaal van respect dat buurten en wijken op verschillende vlakken naar een hoger niveau kan tillen. Tenslotte investeren we ook fors in de uitbouw van het scholennetwerk, een must bij het aantrekken van bedrijven die op hun beurt weer extra inwoners aantrekken. Ik ben ervan overtuigd dat bovenstaande inspanningen Vilvoorde verder op de kaart zullen zetten als moderne woon- en leefstad aan het water.”

150ste eigenaar
Wonen langs het kanaal is voor mij de meerwaarde van 4 Fonteinen
Architect Stefaan
We waren meteen overtuigd van de kwaliteiten van de locatie
Architect Waterzicht
We creëren structuren die neutraal ogen, maar innovatief aanvoelen
Ken en Krista
Voor ons was het duidelijk dat Vilvoorde in volle ontwikkeling is.
Klantenbegeleidster Katrien
Een eerste afspraak is vooral kennismaking tussen de koper en mezelf.
Niels
Voor dit soort projecten zetten we sterk in op duurzaamheid, flexibiliteit en duurzaamheid
Program Manager Klaas
We zorgen ervoor dat het masterplan perfect getoetst is aan de behoeften van de toekomstige inwoners.
Projectingenieur Bruno
De oeverzone tussen de wandelpaden en de Zenne krijgt een maximaal groene invulling.
Sales Consultant Elena
Als Sales Consultant ga ik nét een stapje verder dan de traditionele makelaar.
Stedenbouwkundige Johan
Je vindt vandaag nergens een stedelijke ontwikkeling die zo relevant is als 4 Fonteinen
Studenten Architectuur dagen 4 Fonteinen uit
Wij willen nieuwe standaard ontwerpen voor 4 Fonteinen
Tuinarchitect Pieter
Elk seizoen baadt in een andere sfeer
Urban Designer Kevin
4 Fonteinen wil grootste onderscheiding halen op de Vlaamse duurzaamheidsmeter
Werfleider Patrick
We kloppen lange dagen, maar de omgeving maakt het de moeite waard