Cocoonen is out, buurten is in

15.10.2019

“Het is dan ook logisch dat ervoor gekozen wordt de pijlen in eerste instantie te richten op de herontwikkeling van havengebieden en verlaten bedrijventerreinen.” Zo steekt Niels Baeck van wal. Hij is masterplanner bij EVR architecten, het bureau dat instaat voor de duurzaamheidscoördinatie en het masterplan van de 4 Fonteinen-site. “Voornamelijk goed ontsloten terreinen nabij centrumsteden passen in die optiek volledig in het duurzame, nieuwe samenlevingsmodel. Maar ook de manier waarop we wonen moeten we in vraag durven stellen. Als we met méér op een kwalitatieve manier in de kernen willen leven, moeten we nadenken over compacter wonen”, vindt Niels Baeck. “De Belg is Europees kampioen op het vlak van woongrootte. Nederlanders moeten het gemiddeld met 10% minder woonruimte stellen, Fransen en Duitsers wonen een kwart kleiner.”

"Op de 4 Fonteinen-site hebben we talloze groeninjecties op strategische plaatsen toegediend." - Niels Baeck

Nochtans is kleiner wonen een wereldwijde trend. “Omdat we kleiner gaan wonen, wint de publieke ruimte aan belang. Bij de aankoop van een woning hecht 86% van de Belgen bijna even veel belang aan de buurt als aan de woning zelf. Mensen gaan ook steeds meer publieke ruimte delen: fietsenstallingen, parkjes, moestuintjes,… Dat versterkt het buurtgevoel en de sociale cohesie. En da’s belangrijk, want 61% van de Belgen geeft aan dat sociaal contact het belangrijkste aspect is van de woonsituatie. Daarnaast zien we een duidelijke verhuisbeweging richting de stad. Dat hoeft niet te verbazen: in een land waar de wegen dichtslibben, bieden stadskernen veel flexibiliteit. Bovendien vind je alle voorzieningen op wandelafstand van je voordeur. De aantrekkelijkheid van een woning hangt vooral samen met de algemene leefbaarheid van de buurt. Mensen willen dan ook het beste van twee werelden: de vrijheid van de bruisende stad en de veiligheid en toegankelijkheid van een warme buurt. Ook het ruimtegevoel speelt daarbij een belangrijke rol. Stedelijk wonen kan daar perfect mee samengaan. Want dankzij de inplanting van voldoende groenruimte, pleinen, speelterreinen of avontuurlijke wadi’s brengen steeds meer ontwikkelaars de voordelen van het platteland naar de stad. Op de 4 Fonteinen-site hebben we talloze groeninjecties op strategische plaatsen toegediend. Met maar liefst 75.000 publieke en groene zones kan je wel stellen dat we voldoende ruimte voorzien om te ontspannen en contacten te leggen. De combinatie van woningen met kantoren, handelsruimten en groenzones maakt dat we terecht kunnen stellen dat we hier een volwaardig stadsdeel ontwikkeld hebben, 100% future-proof.”