De Kruitfabriek zet 4 Fonteinen in vuur en vlam

20.08.2019

Deze voormalige explosievenfabriek doet momenteel dienst als socio-culturele trekpleister aan het kanaal. Artiesten vinden er een atelier en muziekgroepen een repetitieruimte. Er worden lezingen, exposities, concerten, afterwork party’s, markten, workshops en DJ-sets georganiseerd en op zondag kan je in de zonnige Kruittuin terecht voor een heerlijke brunch. En onze ambities reiken nog een pak verder! We laten daarover Luc Eeckhout aan het woord. Hij werkt bij evr-Architecten, het architectenbureau dat Matexi ondersteunt met de transformatie van dit waardevolle gebouw aan het water.
 

"De Kruitfabriek geeft een voorsmaakje van de energie die de buurt zo typeert." - Luc Eeckhout
 

Luc: “Met de verdere uitbouw van de Kruitfabriek vervullen we 4 ambities: we willen de identiteit van de 4 Fonteinen-site als zijnde een creatieve en inspirerende plek aan het water uitdiepen en verder verspreiden, De Kruitfabriek gebruiken als buurtondersteunende hotspot die in- en omwonenden van 4 Fonteinen samenbrengt, het tijdelijke aanbod van diensten verhogen en uitbreiden, en een ontwikkelingslabo creëren waar allerhande duurzame initiatieven getest worden, alvorens we ze op de 4 Fonteinen-site loslaten.” “Momenteel staat De Kruitfabriek vooral bekend als eventlocatie, maar daar komt snel verandering in. We verbouwen de gelijkvloerse verdieping en leggen in het midden van het volume een binnenstraat aan, vergelijkbaar met het achterliggende Woestijnvis-gebouw. Rondom die binnenstraat vestigen zich verschillende functies, gegroepeerd onder de naam ‘MAG 44’: een kinderdagverblijf, lesruimtes (een recreatieve dansschool en circusschool) en atelierruimtes (een sociale fietsherstelplaats, lokale meubelmaker etc.). Ook het huidige café en de eventlocatie worden verbouwd, met ruime aandacht voor de historisch waardevolle elementen die het gebouw typeren. De Kruittuin blijft haar verbindende rol voor de buurt vervullen en de Steenkaai wordt ter hoogte van de Kruitfabriek autovrij gemaakt. Het is onze ambitie om de verbouwing deze zomer te kunnen afronden en het nieuwe programma te openen voor het publiek.”
 

“Vandaag de dag appelleert de Kruitfabriek vooral aan een jongere doelgroep, maar dankzij de uitbouw van het aanbod vinden binnenkort jong én oud hier hun gading."


“Wij dromen van een veelheid aan initiatieven. Zo bekijken we de mogelijkheid om een bierfabriek, smaakfabriek, voedselfabriek of co-workingatelier een plaats te geven binnen dit gebouw. De bedoeling is om tijdelijke initiatieven de kans te geven te proeven van de site en zo naamsbekendheid op te bouwen, alvorens ze zich permanent verankeren in één van de commerciële ruimtes op de site. Ook voor de huidige inwoners vormt de verdere uitbouw van De Kruitfabriek een troef. Zij krijgen nu al een voorsmaakje van de energie en de ontspanningsmogelijkheden die hun buurt in de toekomst zullen typeren.”

“Bij de ontwikkeling van de 4 Fonteinen-site staat duurzaamheid centraal. Met de Kruitfabriek kunnen we nu alvast aantonen dat dat geen vage, betekenisloze term hoeft te zijn. Zo zijn we nu al bezig met de studie rond alternatieve modi om energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen of een windturbine. Samen met Aquafin werken we aan het uitbouwen van een installatie voor de verwerking van alle vuilwaterstromen. Zo zal energie gehaald worden uit zwart water en meststof uit geel water en zullen alle andere vuilwaters tot 99% gezuiverd worden om te hergebruiken in het gebouw. De installatie krijgt zelfs een eigen ruimte in ons gebouw, zodat alle bezoekers het werkproces mee kunnen volgen.

“Ten slotte is het voor ons ook belangrijk dat de verplaatsingen van en naar de Kruitfabriek in de toekomst op een duurzame manier gebeuren. Een deel van de Steenkaai wordt autovrij gemaakt om het gebruik van de wagen als transportmiddel te ontraden. Er komt ook een Mobipunt, een verzamelplaats voor alternatieve mobiliteitsmodi, gelinkt aan de bushalte. Daar komen ook infoborden over de reistijden van de bus en de trein, laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s, slimme lockers voor postpakketten,… Dat willen we tegen de zomer up and running hebben, om zo 4 Fonteinen te profileren als duurzame, creatieve stadsbuurt aan het water.”
 

“Wij dromen van een veelheid aan initiatieven. Zo bekijken we de mogelijkheid om een bierfabriek, smaakfabriek of co-workingatelier een plaatste geven binnen dit gebouw.”