Matexi ontwikkelaar van levendige buurten

18.11.2019

“Matexi profileert zichzelf als een buurtontwikkelaar, niet als een projectontwikkelaar”, steekt Gaëtan van wal. “Wat we hierbij willen benadrukken is dat we aangename plekken in buurten ontwikkelen, waar het goed wonen is, mensen opnieuw met elkaar in contact komen en met alle voorzieningen vlakbij. Bij de aankoop van een woning weegt de omgeving steeds meer door, nu meer dan vroeger. En de buurt speelt daarin een centrale rol.” “Hoe we dat concreet aanpakken? Ik hang mijn bedrijfsvisie op aan 3 sleutelwoorden: planet/people/profit. John Elkington, een wereldautoriteit op het gebied van verantwoord ondernemen, bedacht de leuze, maar ik draaide de volgorde om. In Elkingtons versie kwamen de mensen eerst en dan pas de planeet. Ik durf te beweren dat de planeet ons kostbaarste goed is. Het is als ontwikkelaar onze plicht erg bedachtzaam om te springen met de beschikbare bronnen en, in ons streven aan de behoeften van de huidige generatie te voldoen, de behoeften van de toekomstige generaties hierdoor niet te hypothekeren. Deze 3 sleutelwoorden vormen voor mij de basis van duurzaam ontwikkelen.

"De koper verdient niet enkel de ideale woonplek of een interessant rendement, maar vooral een persoonlijke en deskundige begeleiding." - Gaëtan Hannecart.

“Duurzaamheid” betekent voor mij “voor de lange duur”. Het begrip wordt vaak te eng bekeken, alsof het enkel een groene overweging is. Voor Matexi omvat “duurzaamheid” echter 3 dimensies: eerst en vooral is er de ecologische dimensie, de “planet”. Zo voorzien we voldoende groenzones in onze projecten, isoleren we met hoogstaande materialen, recupereren regenwater enzovoort. Kortom: we springen zorgvuldig om met natuurlijke bronnen. De maatschappelijke dimensie van duurzaamheid, de “people”, vertaalt zich in ons streven om woonomgevingen te creëren die sociale contacten stimuleren. We geloven dat mensen zich optimaal kunnen ontplooien in een sociale omgeving. Door het creëren van een sociale mix van inwoners in onze projecten, door omwonenden te laten participeren in de vormgeving van onze projecten, door leegstaande gebouwen tijdelijk anders te bestemmen om noden in de buurt op te vangen en door voldoende voorzieningen (denk aan horeca, handel, kantoren, crèches etc.) een plaats te geven in onze projecten bevorderen we de sociale cohesie. Tenslotte is er de economische dimensie. We willen een gezond bedrijf managen. Niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk gezond. We creëren een plek waar werknemers zich goed en begrepen voelen, en waar zij voldoening uit hun werk halen. Tevreden werknemers vertalen zich dan weer in tevreden klanten, dus finaal wint iedereen bij een duurzaam beleid.”

Naast de zeer grote aandacht voor de buurt, staat bij Matexi ook de klant centraal. “De klant verdient niet enkel de ideale woonplek of een interessant rendement, maar vooral een persoonlijke en deskundige begeleiding met aandacht voor de eigen visie en stijl. Het is van het grootste belang dat alle partijen – de klant en wijzelf – het bouwproces in alle duidelijkheid, vertrouwen en openheid ervaren. Bij Matexi hanteren we een heldere koopformule: u koopt volledig instapklaar. Zo vermijdt u lange en moeizame besprekingen met aannemer of architect. We gaan er bij Matexi prat op onze kopers steeds de beste kwaliteit voor hun budget te bieden.”