Urine wordt meststof!

03.04.2019
Wat we dagelijks door het toilet of afvoerputje spoelen, noemen we al jarenlang 'afvalwater'. Toch is het de laatste jaren meer en meer een bron voor de recuperatie van verschillende grondstoffen. Ook op de 4 Fonteinen site experimenteren we volop met deze kringloopeconomie!

In de Kruitfabriek hebben Matexi, Aquafin, NuReSys en de stad Vilvoorde een aantal opstellingen geïnstalleerd om het afvalwater van de site ter plaatse te behandelen en er grondstoffen uit terug te winnen. Het water van lavabo's en keuken wordt apart opgevangen en ter plaatse gezuiverd voor hergebruik. Uit de urine van de herentoiletten wordt fosfor gerecupereerd die door een speciale reactor omgezet wordt in struviet, een ideale meststof voor de plaatselijke 'Kruittuin'. Een mooi voorbeeld van kringloopeconomie op lokaal niveau!

“We focussen op duurzaamheid en ontwerpen steeds met het oog op morgen. Deze stadsbuurt is één van onze belangrijkste stedelijke herontwikkelingen en heeft een voorbeeldfunctie als stad van de toekomst, waar we werken met nieuwe concepten”, aldus Klaas Lombaerts van Matexi. “We willen bekijken hoe de geteste technologieën in de Kruitfabriek kunnen integreren in de verdere ontwikkeling van de 4Fonteinen site met maximale recuperatie van water en grondstoffen en minimaal gebruik van leidingwater.”
 
Ook de stad Vilvoorde is erg blij met de primeur in hun stad. “De wateromgeving werd de afgelopen jaren grondig aangepakt. De Zenne is weer proper en maakt wonen en werken langs het water weer aantrekkelijk, zegt burgemeester Hans Bonte. Met dit project willen we samen met de andere partners een bron van inspiratie zijn voor de uitwerking van een duurzame en innovatieve watercyclus in stadsbuurten”.
 
https://www.ringtv.be/nieuws/uniek-project-voorgesteld-kruitfabriek