Vilvoorde moderne woon- en leefstad

08.05.2019

HOE ZIET HET NIEUWE VILVOORDE ERUIT?

“Het hart van Vilvoorde kon je tot enkele jaren geleden moeilijk gezellig of mooi noemen: onaantrekkelijke winkelstraten, een chaotisch stadscentrum, een Grote Markt die eigenlijk een parking was,… Maar nu is de evolutie naar een totaal vernieuwd centrum volop ingezet. Door te investeren in de openbare ruimte creëren we een enorme hefboom voor stadsvernieuwing. Op die manier is het ons gelukt om op relatief korte termijn enkele geslaagde projecten en slimme ingrepen uit te voeren, die de kwaliteit van ons publiek domein sterk ten goede komen.”

HOE ZIEN DIE ONTWIKKELINGEN ER CONCREET UIT?

“De herontwikkeling van het Vilvoordse stadscentrum draait rond vier sleutelwoorden die het doel van onze ambities perfect omvatten: woonstad, bereikbare stad, winkelstad en actieve stad. Die begrippen vertaalden we concreet in de verdere uitbouw van het openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur, de opwaardering van verschillende woonstraten en de versterking van de link met het water/Zeekanaal. Ook de winkelstraten worden grondig aangepakt, voetgangers krijgen meer ruimte in het straatbeeld en er werd volop ingezet op de creatie van publieke ruimte. Binnen enkele maanden wordt ook de nieuwe ondergrondse parking onder de verkeersvrije Grote Markt ingehuldigd. Op die manier trachten we de auto zo veel mogelijk te weren uit het straatbeeld. We creëren nieuwe pleinen en parkjes, in de hoop dat jonge gezinnen massaal voor onze stad kiezen.”
 

“Water is een sterke verbindende factor en we wilden het dan
ook opnieuw volwaardig deel laten uitmaken van de stad.” - Hans Bonte


AL HEEL WAT GEREALISEERD DUS?

“Fijne evoluties, al is er nog veel werk aan de winkel. De komende jaren zetten we sterk in op de vernieuwing van de stationsomgeving en de nieuwe busterminal van De Lijn en de MIVB. We pakken het Hanssenspark aan en doen een reconversie van een voormalige fabriek. Op die manier wordt de stationsomgeving een aantrekkelijke buurt. Maar er wordt ook vooruitgekeken naar de volgende jaren en nagedacht over de herbestemming van de CAT-site (de voormalige oude Renault-parking achter het station). Daarnaast trachten we rond het hart van de stad aan verdichting te doen via enkele ambitieuze stadsvernieuwingsprojecten, zoals de 4 Fonteinen-site.”

WAT OOK OPVALT, IS DAT HET WATER OPNIEUW PROMINENT DEEL UITMAAKT VAN VILVOORDE.

“Eén van de troeven van Vilvoorde is de ligging aan het water. Water is een sterke verbindende factor en we wilden het dan ook opnieuw volwaardig deel laten uitmaken van de stad, een evolutie die is ingezet met de ambitieuze ontwikkeling van ‘Watersite’. Deze nieuwe wijk langs het Zeekanaal Brussel-Schelde en tussen de Schaarbeeklei, vormt de grens met Brussel en het stadscentrum van Vilvoorde. Die ambitieuze gebiedsontwikkeling op een verouderde industriële zone (+/- 100 ha) kwam tot stand door een geslaagde samenwerking tussen de stad Vilvoorde, De Vlaamse Waterweg en verschillende private partijen. Onze missie? Het herontwikkelen van deze oude industriële zone met aandacht voor werken, wonen, recreatie en zorg voor het landschap. Het Kanaalpark, het Broek met de gedempte Zenne, de 4 Fonteinen-site, de werking van het Zennelab, het nieuwe rusthuis Filfurdo, Riverpark, De Kruitfabriek en nog vele andere projecten geven de voormalige industriezone een nieuwe identiteit. Door de bouw van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug wordt Watersite bovendien direct verbonden met het prachtige park Drie Fonteinen. Met het opnieuw blootleggen van de Zenne en de aanleg van tal van fiets- en wandelpaden langs de waterloop staat het water opnieuw centraal in de beleving van de Vilvoordenaar.”

WELKE ONTWIKKELINGEN STAAN ER NOG GEPLAND?

“Er zitten nog enkele projecten in de pijplijn: de site Parmentier en de terreinen van Forges de Clabecq, de duurzame wijk Groenloo, de voormalige Asiatsite en de Electrabelsite. Bij het beoordelen van de kwaliteiten van die nieuwe sites hechten we vooral belang aan de publieke ruimte die zij creëren. In een stad wonen immers mensen van allerlei leeftijden en origines samen. De publieke ruimte is de gemene deler. Door het openbaar domein kwalitatief in te vullen en te beheren, geef je een signaal van respect. Dat kan een buurt naar een hoger niveau tillen. Ten slotte investeren we ook fors in de uitbouw van het scholennetwerk, een must bij het aantrekken van bedrijven die op hun beurt weer extra inwoners met zich meebrengen. Ik ben ervan overtuigd dat al die inspanningen Vilvoorde verder op de kaart zullen zetten als moderne woon- en leefstad aan het water.”