Onze klanten weten heel goed wat ze willen
Nieuws

Onze klanten weten heel goed wat ze willen

Onlangs werd het 150ste compromis op de 4 Fonteinen-site getekend! Het geschikte moment om ons oor te luister te leggen bij klantenbegeleidster Katrien Depoortere en bij haar te polsen naar haar ervaring met het kooppubliek in dit nieuwe stadskwartier.

Als klantenbegeleidster staat Katrien in nauw contact met de kopers en begeleidt zij hen in de afwerking van hun woonst, die volledig volgens eigen wens vormgegeven wordt.“De rode draad bij het kooppubliek in 4 Fonteinen vormt volgens mij het gegeven dat het hier overduidelijk gaat om een groep van betrekkelijk hoogopgeleide mensen die weten wat ze willen. Waar we bij de lancering van deze nieuwe stadsbuurt vooral ‘early adopters’ aantrokken die minder bezig waren met het gegeven van de buurt – residentie ’t Sas stond dan ook een hele tijd alleen op deze grote site – en vooral de focus legden op de zichten en de kwaliteiten van hun eigen woonst, merken we dat, nu de andere 2 residenties ook in aanbouw zijn en de plannen voor de verdere uitrol van de site gekend zijn, we een veel breder publiek kunnen aantrekken. Een publiek dat vooral inzet op de meerwaarde die hier gerealiseerd zal worden de komende jaren door de uitbouw van het openbare domein en de talrijke faciliteiten.
 
Grofweg kunnen we het kooppubliek in 3 groepen opdelen. De eerste groep kopers, en dan spreek ik over de grootste groep, bestaat uit mensen die op pensioen zijn of de pensioenleeftijd naderen en hun onderhoudsintensieve woning in de groene rand omwisselen voor een comfortabel appartement dichter bij de faciliteiten, zonder evenwel te willen inboeten aan het groene zicht waar ze al jaren van genieten. Het feit dat de terrassen op 4 Fonteinen groot zijn naar nieuwbouwnormen vormt voor hen een grote troef, evenals de zichten op het 50 hectare grote Domein 3 Fonteinen en het nieuwe park dat op de site zelf aangelegd zal worden.

Het is mooi om te zien hoe een heel divers publiek een thuis vindt op 4 Fonteinen.

Daarnaast merken we ook duidelijke interesse bij jonge starters en alleenstaanden. Deze mensen werken meestal in de media of andere bedrijven in de onmiddellijke omgeving en willen snel kunnen verhuizen. De goede ontsluiting van de site vormt voor hen een belangrijke troef. Deze groep is betrekkelijk nieuw, en kwam pas in beeld toen de oplevering van de eerste residentie naderde.

Een derde groep ten slotte bestaat uit investeerders. Niet per se de grote, institutionele investeerders, maar lokale zelfstandigen met een mooie spaarpot of mensen die hun pensioensparen aanspreken en investeren in één unit, doorgaans met het idee om er mogelijks ooit zelf te komen wonen, dan wel de kinderen of kleinkinderen.
 
Het is mooi om te zien hoe een heel divers publiek een thuis vindt op 4 Fonteinen."

Meer nieuws en inspiratie

Alle berichten
CTA Elena

Interesse, vragen of suggesties?
Elena helpt je graag verder.