Biodiversiteit als basis voor groene ministad 4 Fonteinen
Nieuws

Biodiversiteit als basis voor groene ministad 4 Fonteinen

Het groene element wordt steeds belangrijker in de ontwikkeling van nieuwe woonprojecten. Maar hoe verzoen je ‘meer groen’ met de in Vlaanderen zo beperkte ruimte, en al zeker in een stedelijke context? Door radicaal anders te kijken naar biodiversiteit binnen de stadsbuurt 4 Fonteinen aan het zeekanaal in Vilvoorde, neemt Matexi andermaal een pioniersrol op als buurtontwikkelaar. 

Tot op vandaag beperkt zich in veel woonprojecten het ‘groene element’ tot het obligate grasperk, met enkele paadjes en boompjes en bankjes, een minimale toegift tussen een maximaal aantal van wooneenheden. Zonder visie, zonder écht te kijken naar de behoeften van bewoners, laat staan naar die van de natuur op zich. Maar wat als we zouden vertrekken van groenbeleving, en daarrond de andere functies uitbouwen? Die pioniersrol wil Matexi in Vilvoorde waarmaken. 

Matexi wil in 4 Fonteinen het groen écht toelaten en biodiversiteit als basiselement opnemen in de buurtontwikkeling aan de Vilvoordse waterkant. Door biodiversiteit als basisprincipe – het vertrekpunt – te nemen in de herontwikkeling kan de natuur op die plek zijn weg terugvinden en herleven waar die gedurende de industriële periode verbannen werd.  

Dit komt niet enkel de biodiversiteit, luchtkwaliteit en het klimaat ten goede, ook het wooncomfort en welbevinden van de bewoners zal er fors op vooruitgaat door het groen weer éffectief toe te laten in onze woonomgeving.  

De natuur écht herintegreren, betekent dat je bezig moet zijn met biodiversiteit, ecosystemen, habitats voor flora en fauna. Het is een delicate balans die goed doordacht moet worden. Maar de opbrengst is vele malen groter dan de investering. 

Groene ministad 

Dat het wel degelijk kan, bewijst Matexi in het 180.000 m2 grote project 4 Fonteinen, een voormalige industriële site die zich transformeert tot een dynamische ‘groene ministad’ tussen Vilvoorde en Brussel.  

Elke vierkante meter verharding wordt met een kritische én creatieve blik bekeken om maximaal groen en biodiversiteit te creëren. Daarvoor werkte Matexi met BUUR groen inrichtingsplan uit en gaat voor park De Molens in zee met het Deense landschapsbureau SLA. Ook werden in overleg met Natuurpunt de juiste planten-, bomen- en insectensoorten geselecteerd voor de biodiversiteit van de site. 

Twee waterlopen, de Zenne en het Zeekanaal, doorkruisen de site en  vormende landschappelijke drager. Voor kinderen komen er natuurlijke speelelementen als rotsen of omgekapte bomen. Groene binnengebieden waar flora en fauna alle ruimte krijgen, zorgen voor afkoeling, verlagen het stressniveau en filteren lawaai ten voordele van een aangenaam omgevingsgeluid.  

Met liefst 3 ha groene en publieke ruimte, 40% van de hele site, verkeersvrije fiets- en wandelpaden, een promenade aan de waterkant en levendige stadspleinen, staat alles in het teken van wonen, werken,  winkelen en ontspannen in het groen. Kortom, of je nu houdt van de dynamiek van het stadsleven, de rust van het groen of het sfeervolle water, 4 Fonteinen biedt het allemaal.

Landschapsarchitect Lukas Perdu legt je in deze video de nieuwe visie op de biodiverse ontwikkeling binnen 4 Fonteinen uit. 

Meer nieuws en inspiratie

Alle berichten
CTA Elena

Interesse, vragen of suggesties?
Elena helpt je graag verder.