4 Fonteinen scoort hoog op de duurzaamheidsmeter
Nieuws

4 Fonteinen scoort hoog op de duurzaamheidsmeter

Dat 4 Fonteinen duurzaamheid hoog in het vaandel voert, hoeven we je misschien niet meer te vertellen. Maar hoe kan je de ambities van 4 Fonteinen eigenlijk meten? Simpel: via de Vlaamse duurzaamheidsmeter Wijken. Kevin legt ons uit wat dat nu juist inhoudt.

Deze duurzaamheidsmeter is een instrument dat vanuit Vlaanderen in het leven geroepen werd om te meten in welke mate buurtontwikkelingen duurzaam zijn. Er zijn acht thema’s zoals bijvoorbeeld water, energie, innovatie, welzijn en welvaart. Binnen die thema’s kan je punten scoren door te voldoen aan criteria. Hoe meer punten je haalt, hoe duurzamer de wijk natuurlijk.

Wij gaan een heel stuk verder en gaan voluit voor 85 procent, dat is het label ‘outstanding’

De duurzaamheidsmeter is geen verplichting van de Vlaamse overheid, toch wil 4 Fonteinen hoog scoren. Samengevat kan je stellen dat je enkel punten krijgt als je op die criteria beter doet dan wat gewoon wettelijk vereist is. Wij gaan een heel stuk verder en gaan voluit voor 85 procent, dat is het label ‘outstanding’.

Toekomst

Concreet proberen wij in de toekomst te kijken. Zo willen we een buurt ontwikkelen die op termijn energieneutraal is. Dat is nu nog geen verplichting, maar we denken wel dat dat er zit aan te komen. Een ander voorbeeld is mobiliteit. In 4 Fonteinen zijn er nu 1.05 parkeerplaatsen per unit. Volgens de duurzaamheidsmeter mogen dat er maar 0.6 zijn. Nu zijn we nog auto-afhankelijk, maar we kijken wel om alternatieven te voorzien zoals deelwagens en -fietsen en een goed openbaar vervoer. We zorgen ook dat er winkels in de buurt komen, de crèche, school en supermarkt Albert Heijn zijn er al. Hoe meer mogelijkheden in de buurt, hoe minder mensen hun auto nodig hebben.

Slimme energie

Een levendige buurt is trouwens ook een criterium naast mobiliteit. Zo is het de bedoeling om 15 procent van 4 Fonteinen te reserveren voor units die niet bestemd zijn om in te wonen. Horeca, kantoren, winkels, publieke functies, ... Op die manier kunnen slimme energiesystemen zorgen dat er een uitwisseling is tussen de opgewekte energie overdag via zonnepanelen en de restwarmte van het deel niet-wonen. Wanneer je enkel een woonbuurt hebt, dan wordt die opgewekte energie overdag amper gebruikt en is de vraag naar energie ’s avonds hoog wanneer er eigenlijk geen energieopwekking is. 

Hoe meer mogelijkheden in de buurt, hoe minder mensen hun auto nodig hebben.

Het is de bedoeling dat ik en mijn collega’s dat continu monitoren en zoeken naar manieren om die 85 procent te realiseren. Dat zou grootste onderscheiding betekenen en een buurt die future-proof is. 4 Fonteinen is op dat vlak een referentieproject!

Meer nieuws en inspiratie

Alle berichten
CTA Elena

Interesse, vragen of suggesties?
Elena helpt je graag verder.