Vraag hier de info die je zoekt!

Niels

Het aantal Vlamingen zal de komende jaren alleen maar stijgen. In 2013 waren we nog met 6,4 miljoen. Als het huidige groeitempo aanhoudt, zijn we tegen 2060 met 7,2 miljoen. Ook het aantal huishoudens blijft toenemen: in 2060 zullen er 506.000 huishoudens méér zijn dan nu. Intussen nemen we in Vlaanderen elke dag 6 hectare (12 voetbalvelden) meer ruimte in voor huisvesting, industrie, handel, recreatie. Als die trend zich doorzet, bedraagt het ruimtebeslag in Vlaanderen tegen 2050 41,5%, tegenover 33% in 2015.

“Zo kan het niet verder,” zegt Niels Baeck van evr-architecten. Dit bureau staat in voor de duurzaamheidscoördinatie en is mede-auteur van het masterplan van 4 Fonteinen. “Het beeld van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen is vandaag de dag erg ongeordend en verspreid: een langgerekt lint van rijhuizen, afgelegen woonwijken, ambachtelijke zones en hier en daar een streepje natuur. We staan dagelijks met tienduizenden in de file op weg naar ons werk. Het oppervlak is zodanig verhard, dat we regelmatig met overstromingen geconfronteerd worden. We zijn chronologische pendelaars geworden en doen alles op een afstand van de plek waar we slapen en wonen: we pendelen naar de scholen, crossen naar de crèche en staan uren in de file op weg naar het werk. Kortom: we zijn voortdurend onderweg.”
De betonstop die de overheid in 2040 oplegt noopt projectontwikkelaars er volgens Baeck alvast toe om bedachtzamer om te springen met open ruimte. Het is dan ook logisch dat ervoor gekozen wordt de pijlen in eerste instantie te richten op de herontwikkeling van havengebieden en verlaten bedrijventerreinen. Maar liefst 10% van de oppervlakte van Vlaanderen valt onder deze noemer. Voornamelijk goed ontsloten terreinen nabij centrumsteden passen in die optiek volledig in het duurzame, nieuwe samenlevingsmodel.

Niet alleen de plaats waar we bouwen moeten we herevalueren, ook de manier waarop we wonen moeten we in een kritisch daglicht stellen. Wanneer we met meer op een kwalitatieve manier in de kernen willen leven is het nodig om na te denken over wat compacter wonen. De Belg is Europees kampioen op vlak van woongrootte. Nederlanders moeten het gemiddeld met 10% minder woonruimte stellen, Fransen en Duitsers wonen een kwart kleiner. Nochtans is kleiner wonen een wereldwijde trend. 20 jaar geleden werden 2 op de 3 vergunningen afgeleverd voor huizen. Vandaag is die verhouding simpelweg omgedraaid ten voordele van de appartementen. Deze verkerning hoeft helemaal niet negatief te zijn. Rond de kernen ontstaat er meer kwalitatieve ruimte voor natuur, water en recreatie. In de kernen zal het voorzieningsniveau veel hoger zijn dan in de huidige verkavelingen. Zo kan bv. iedereen te voet naar de buurtwinkel en liggen de scholen op fietsafstand. Daarnaast staat de bouwtechniek dermate ver dat het wooncomfort (geluid, trilling, luchtkwaliteit, daglicht,…) beter zal zijn in deze kernen dan in onze bestaande woningen. Een grotere woondichtheid biedt ook grote kansen naar innovatieve woonvormen die beter beantwoorden aan onze huidige woonnoden. Zo zijn bv. rugzakwoningen denkbaar waarbij een zorgbehoevend persoon autonoom maar toch dicht bij familie of vrienden woont die bijstand kunnen verlenen indien vereist. Of een groepswoning waar verschillende personen een aantal functies zoals logeerkamers, materiaal voor tuinonderhoud, een bureautje, een wasplaats e.d. delen.”
 
“4 Fonteinen zal één van de ontwikkelingen zijn die een ambitieus antwoord biedt op deze uitdagingen en kansen. De voormalige industriele site, tussen Kanaal en Zenne, aansluitend aan Vilvoorde centrum, omringd met groene ruimtes is uitermate geschikt om te herontwikkelen tot een nieuwe duurzame leefomgeving. Toen we, samen met BUUR en Urban Platform, aangesteld werden om het masterplan voor de 4 Fonteinensite in Vilvoorde te hertekenen konden we bovenstaande ambities ontplooien in een nieuw, solide en future-proof plan”, stelt Baeck. “Vilvoorde ligt op de rand van stedelijk gebied en de groene rand rond Brussel. Een voormalige industriële site krijgt er een tweede leven als moderne site die een variëteit aan functies zal omvatten. Het oude masterplan voorzag hoofdzakelijk in een residentiële ontwikkeling en zowel de stad Vilvoorde als ontwikkelaar Matexi voelden aan dat het programma te beperkend en niet voldoende duurzaam was. 4 Fonteinen moet een volwaardig en levendig stadsdeel worden: met een diversiteit aan publieke ruimtes, een breed programma (wonen, werken, maakplaatsen, ontspanning,…). De gebouwen zijn ingebed in een coherent, doordacht stedelijk weefsel met een diversiteit aan publieke ruimten waar diverse activeiten kunnen plaatsvinden (sport, winkelen, rust, recreatie,…).  Dit stedelijk weefsel staat in eerste instantie ten dienste van voetgangers en fietsers. De Zenne-Oevers, de Steenkaai en de parken worden uitgesproken autovrij ingericht. De auto vindt zijn plaats onder de bebouwing. We zijn er ook van overtuigd dat automobiliteit in de toekomst zal veranderen door impulsen zoals het steeds populairder wordende autodelen, elektrische wagens en nieuwe ontwikkelingen zoals de zelfrijdende auto. 4 Fonteinen zet hier volop op in. 

Deze site heeft dankzij haar topligging nabij verscheidene verkeers- en wateraders de potentie om een duurzame stadskern te worden. Ons doel was een site te ontwikkelen waar een aangename dynamiek heerst en waar mensen echt naartoe komen om te ontspannen, te werken, te ontmoeten, …, dus hebben we sterk ingezet op duurzaamheid, flexibiliteit en mobiliteit. We leggen momenteel de laatste hand aan het nieuwe masterplan, maar ik denk dat we mogen zeggen dat we in ons opzet geslaagd zijn. Wie kiest voor een woonst in 4 Fonteinen tekent voor een comfortabel leven: alle voorzieningen, een crèche, kantoren, buurtondersteunende winkels (zoals Carrefour), wandelboulevards en parken zijn aanwezig op deze site en de site zelf is uitstekend verbonden met de wereld daarrond. 4 Fonteinen wordt één van de eerste ontwikkelingen in Vlaanderen waar er op zulke doorgedreven wijze met het begrip “duurzaamheid” wordt omgesprongen.”
 
150ste eigenaar
Wonen langs het kanaal is voor mij de meerwaarde van 4 Fonteinen
Architect Stefaan
We waren meteen overtuigd van de kwaliteiten van de locatie
Architect Waterzicht
We creëren structuren die neutraal ogen, maar innovatief aanvoelen
Burgemeester Vilvoorde
Eén van de troeven van Vilvoorde is de ligging
Ken en Krista
Voor ons was het duidelijk dat Vilvoorde in volle ontwikkeling is.
Klantenbegeleidster Katrien
Een eerste afspraak is vooral kennismaking tussen de koper en mezelf.
Program Manager Klaas
We zorgen ervoor dat het masterplan perfect getoetst is aan de behoeften van de toekomstige inwoners.
Projectingenieur Bruno
De oeverzone tussen de wandelpaden en de Zenne krijgt een maximaal groene invulling.
Sales Consultant Elena
Als Sales Consultant ga ik nét een stapje verder dan de traditionele makelaar.
Stedenbouwkundige Johan
Je vindt vandaag nergens een stedelijke ontwikkeling die zo relevant is als 4 Fonteinen
Studenten Architectuur dagen 4 Fonteinen uit
Wij willen nieuwe standaard ontwerpen voor 4 Fonteinen
Tuinarchitect Pieter
Elk seizoen baadt in een andere sfeer
Urban Designer Kevin
4 Fonteinen wil grootste onderscheiding halen op de Vlaamse duurzaamheidsmeter
Werfleider Patrick
We kloppen lange dagen, maar de omgeving maakt het de moeite waard